Scott Winkler Prisen 2015 / The Scott Winkler Award 2015

Utdeling av Stipend 2015

Scott Winkler - Spirit of Hockey stipendet 2015 er nært forestående.

Styret har gjennom hele hockey sesongen fulgt mulige kandidater på og utenfor isen.  Endelig beslutning vil bli tatt i uke 8 og styret vil i slutten av uken ha et informativt møte med kandidaten og hans familie.

Stipendet vil bli tildelt vinneren i en form av en sjekk på kr. 15.000, - sammen med et diplom.  Tildelingen vil finne sted i Askerhallen i forkant av Frisk Asker Tigers første hjemmekamp i sluttspillet, fredag 6 mars eller søndag 8 mars, avhengig av lagets plassering i serien.

Prisen vil bli presentert av to styremedlemmer fra Scott Winkler - Spirit of Hockey Stiftelsen.

///

Upcoming Award

The Scott Winkler- Spirit of Hockey award 2015 is coming up in February/March 2015.

The board has throughout the hockey season followed eligible candidates on and off the ice and has narrowed it down to 3 candidates.   Final decision on the candidate will be made week 8 and the board will have an informative meeting with the candidate, his family  at the end of the week.

The award will be presented to the winner in a form of a check of NOK 15.000,-  together with a Diploma. The event will take place in Askerhallen before Frisk Asker Tigers first home playoff game, Friday 6th of March or Sunday 8th of March all depending.

The award will be presented by 2 board members of the Scott Winkler – Spirit of Hockey Foundation.