Scott Winkler Prisen 2019 // Scott Winkler Award 2019

Scott Winkler prisen 2019 ble tildelt det unge hockey talentet Sander Wold. Stiftelsen og styret ønsker å gratulere!!

Prisen ble overrakt i Askerhallen lørdag 9.mars i forkant av årets første sluttspillkamp på hjemmebane.

Sander er 14 år og dermed den yngste spilleren til å motta prisen. Til daglig er Sander elev ved NTG Bærum og spiller på Frisk Asker´s U16 lag.

Jeg er så stolt og glad for at jeg fikk årets Scott Winkler pris. Det betyr veldig mye for meg, forteller Sander.

Sander vet at Scott Winkler var et stort talent og stod for mange av de verdiene han selv ønsker å stå for.

- Det kom som en veldig hyggelig overraskelse at jeg fikk årets pris.

- Når det nærmer seg utdelingen er det alltid snakk om hvem som kan få årets pris. Jeg håpet på at jeg kunne være en kandidat og ble så glad da jeg fikk beskjeden!

Styret vurderte Sander som en lagspiller med høye ambisjoner til seg selv og lagkamerater, en spiller som også viste positiv holdning til både medspillere og ledere.

- Sander er nøye og nysgjerrig i treningsarbeidet, samtidig som han tar fatt på all trening med glimt i øyet, forteller Robert Jonsson, hovedtrener for ishockey ved NTG Bærum

Robert legger vekt på hvor hardt og målrettet Sander jobber både på og av isen.

Sander håper en dag å kunne leve av å spille ishockey. Hans kortsiktige mål er å komme inn på aldersbestemte landslag og inn på et hockeygymnas i utlandet for videreutvikling.

- Drømmen er selvfølgelig NHL, fortsetter han.

Sander forteller videre at 1/3 av stipendet har han tenkt til å gi til Zuccarello stiftelsen.

- Zuccarello stiftelsen syntes jeg står for noe veldig bra: Alle barn skal få mulighet for å drive med den idretten de brenner for.

Resten av stipendet ønsker Sander å dele med broren sin slik at de kan reise sammen på hockeykamp i utlandet.

Hvis Sander skulle gi sitt beste råd til unge som ønsker å bli flinke i ishockey så er det å alltid gi 100% på hver eneste trening. Men han legger også til at det er viktig å ha det morsomt og trene variert utenfor isen.

- En annen ting som er viktig er å være masse på Risenga skøytebane, også kalt ”løkka”, og ha det gøy og spille med kompiser!

Det var på samme « løkka» Scott  tilbrakte mesteparten av sin fritid både med og uten kompiser.

Vi ønsker Sander Wold lykke til med ishockeyen og vi gleder oss til å følge han videre!

Gratulerer Sander!!

//

The Scott Winkler Award 2019 was awarded to the young hockey talent Sander Wold. The foundation and the Board wishes to congratulate him on this achievement!!

The award was presented in Askerhallen on Saturday, March 9th prior to this year's first play-off game on home ice.

Sander is 14 years old which makes him the youngest player to ever receive this award. Sander is currently a student at NTG Bærum and plays on Frisk Asker's U16 team. 

- I am so proud and happy that I received this year's Scott Winkler award. That means a lot to me, says Sander.

Sander knows what a great talent Scott Winkler was and how he portrayed many of the values he himself wishes to portray.

- It came as a very pleasant surprise that I received this year's award.

- When it comes close to the award ceremony, there is always talk of who could be receiving this year's award. I was hoping I could be a candidate and was so happy when I got the message!

The board considers Sander as a team player with high ambitions for himself and his teammates, a player who also shows positive attitude towards both fellow players and leaders.

- Sander has a certain finesse in his technique and he shows curiosity in his training, at the same time as he always shows up at each work out with a glimpse in his eye, says Robert Jonsson, head coach for ice hockey at NTG Bærum 

Robert emphasizes how hard and targeted Sander´s work is both on and off the ice.

One day Sander hopes to make a living by playing ice hockey. His shorter term goals are to be invited to join the national team in his age group and to get acceptance into a hockey college abroad to further his development.

- The dream is of course the NHL, he continues.

Sander tells us that he intends to donate 1/3 of the scholarship to the Zuccarello foundation.

- The Zuccarello Foundation stands for something really good: that all children should have the opportunity to play the sport they love.

The rest of the scholarship Sander wants to share with his brother so that they can travel together to a hockey camp abroad.

If Sander were to give his best advice to young people who want to be good at ice hockey he would tell them to always give 100% on every single training. But he also adds that it is important to have fun and exercise varied off the ice as well.

- Another important thing is to spend a lot of time on the outdoor Risenga ice rink, also called "Løkka", and have fun and play with friends!

It was at this same outdoor rink that Scott spent most of his time both with and without friends.

We wish Sander Wold the best of luck with his hockey and we are looking forward to following his career!

Congratulations Sander!!