SCOTT WINKLER PRISEN 2020 // SCOTT WINKLER AWARD 2020

Årets mottaker av ”Scott Winkler-prisen” 2020, og stipendet på 15.000 kroner, er det unge Frisk talentet Felix Granath (15).

Det var under andre omstendigheter at Felix mottok prisen i Askerhallen 13. oktober i år.  Grunnet COVID ble det tatt en avgjørelse om å utsette overrekkelsen av prisen til høsten i håp om at hallen ville være fullsatt ved sesong oppstart. Men selv uten tilskuere er vi utrolig stolte av å overrekke årets pris til nok en verdig vinner, Felix.

-  Det er veldig kult å bli tildelt en slik pris som Scott Winkler-prisen. En stor ære å få denne prisen, forteller Felix.

-  Det gir ekstra inspirasjon til videre hard jobbing.

Helt siden storebroren, Philip Granath, mottok prisen i 2017, har Felix hatt som et mål å kanskje klare det han også. Det var allikevel en stor og gledelig overraskelse da beskjeden kom fra styret i Spirit of Hockey.

Trener Henrik Reisvang forteller at Felix jobber ekstremt hardt både på og utenfor isen.

- Bak talentet ligger en ekstrem vinnerskalle og evne til å dra med seg hele laget opp når det butter imot, fortsetter Reisvang.

Felix spiller i år både på Frisk Asker sitt U16, U18 og U21 lag og er tatt ut på Norges U16 landslag. I fjor vant Felix poengligaen nasjonalt for sin årsklasse. Han går på NTG-U.

Drømmen og målet er klart for Felix.

- Drømmen er å kunne spille i NHL en dag. Om jeg ikke kommer dit, så vil jeg ihvertfall kunne leve av hockey og ha det som jobb.

Reisvang forteller at Felix ofte trener 2 ganger om dagen, og at han har gjennom hardt arbeid og stå på vilje stadig vært vinner av laget sin interne Ironman konkurranse.

Hvis du spørr Felix hva hans tips er til unge utøvere som ønsker å bli gode i hockey:

- Alltid gi 100% på treninger. Ha det gøy, trene variert og være ute på løkka (Risenga skøytebane).

Felix er høyt respektert av sine lagkamerater, han elsker å være i ishallen med kompisene sine og har de rette holdningene både for å vinne Scott Winkler-prisen, men også for å nå langt som hockeyspiller.

Stipendet har Felix foreløpig satt på sparekonto, men han regner med at det kommer til å bli brukt på hockey utstyr fremover.

Vi ønsker Felix lykke til videre i karrieren, og vi gleder oss til å følge utviklingen til dette unge talentet.

Gratulerer Felix!

//

This year`s recipient of the “Scott Winkler Award” 2020, and the grant money of 15 000 NOK, is the young hockey talent Felix Granath (15).

It was under different circumstances that Felix received the award in Askerhallen on October 13th. Due to COVID the Board made the decision to postpone the ceremony until fall, hoping the rink would be packed with people again by the start of the new season. However, even without all the people in the stands we are very proud to present this year’s Scott Winkler Award to yet another worthy winner, Felix.

-  It is very cool to be given such an award as the Scott Winkler Award. A great honour receiving this recognition, said an excited Felix after the ceremony.

It inspires me even more to continue all my hard work.

Ever since his older brother, Philip Granath, received the Award in 2017, Felix has made it a goal of his to hopefully receive the same Award. Even though it was on his mind, it was still a huge and happy surprise when he got the news from the Spirit of Hockey Board.

Coach Henrik Reisvang describes Felix as an incredibly hard worker both on and off the ice.

Behind the talent lies an extreme winner mentality and his ability to push the whole team when it goes and gets though is so much fun to watch, says Reisvang.

This year Felix plays for both Frisk Asker`s U16, U18 and U21 teams and is invited to play for the Norwegian National Team for U16. Last year he won the league in points nationally for his age group. Felix attends NTG-U in Bærum.

The dream and goal is clear for Felix.

The dream is to play in the NHL one day. Even if I don't make it to the big league, I at least wish to be able to live off of hockey and have that as my job.

Reisvang explains that Felix often practices twice a day, that through hard work and the right attitudes he has won the team`s internal Ironman competition multiple times.

If you were to ask Felix what his advice would be for young hockey players that wish to excel he will tell you:

Always give 100% in every practice. Have fun, make your work outs varied and always be out having fun at the "løkka" (the outdoor skating rink at Risenga).

Felix is highly respected by his team mates, he loves being at the rink with his buddies and has all the right attitudes to be a worthy winner of the Scott Winkler Award, but also to make it far as a hockey player.

Felix has set aside the grant money in a savings account for now, but thinks it might be spent on hockey equipment in the coming years.

We wish Felix the best of luck in his career, and we can`t wait to watch this young hockey talent develop further.

Congratulations Felix!