Søknad om Økonomisk støtte

Spirit of Hockey Stiftelsen åpner for
søknader om økonomisk støtte

Spirit of Hockey ønsker å invitere alle ledere for gutte- og jentelag i Norge,
fra hockeyskole nivå til U-16, til å kunne søke om økonomisk støtte for lagene sine.

Spirit of Hockey er en stiftelse som drives på frivillig grunnlag hvor alle bidrag går
uavkortet til ungdom i hockey sammenheng.

Stiftelsen samler inn midler ved hjelp av arrangementer, auksjoner og bidrag for å
kunne fortsette å støtte unge spillere gjennom stipend og tilskudd.

Hvert år vil stiftelsen dele ut støtte opptil NOK 30.000,-

Søknaden må sendes skriftlig til sw@spiritofhockey.org
og må inneholde en kort beskrivelse av hva støtten skal brukes til.

Søknaden må sendes innen 15.05.2018 og vil bli behandlet innen 01.07.2018.

 

Scott Winkler – Spirit of Hockey Stiftelsen | www.spiritofhockey.org | Email: sw@spiritofhockey.org

Informasjon finnes også på Norges Ishockeyforbund