Takk for alle bidrag // Thank you for all contributions

Stiftelsen, Scott Winkler – Spirit of Hockey, vil takke for alle mottatte bidrag / donasjoner til Stiftelsen i 2014.

Alle bidragene / donasjoner har gjort det mulig for Stiftelsen å kunne gi støtte direkte til unge ishockey spillere i nærmiljøet i form av et årlig stipend.

Dette er deler av formålet som ligger til grunn for Stiftelsen. Alle innkomne bidrag gjør det mulig for Stiftelsen å kunne bidra i lang tid fremover, noe vi er utrolig takk nemmelig for.

///

The Foundation , Scott Winkler - Spirit of Hockey, would like to thank everyone for the contributions / donations that were made to the Foundation in 2014 .

All contributions / donations has made it possible for the Foundation to support young hockey players in the form of an annual grant.

This is part of the underlying purpose of the Foundation. All submissions enables the Foundation to continue its contribution and we are incredibly thankful.