DONASJON / DONATION

Dersom du ønsker å gi et bidrag til Scott Winkler stiftelsen, kan donasjoner sendes hit – If you wish to place a donation with the Scott Winkler Foundation, please see banking details below


Om Stiftelsen

I forbindelse med Scott’s bortgang ble det opprettet et samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i forhold til ønsker om å bidra i form av donasjoner i Scott’s navn. Responsen var overveldende, og det ble valgt å opprette en stiftelse ”Scott Winkler stiftelsen, Spirit of Hockey” til å forvalte donasjonene på best mulig måte.

Det ble satt sammen et styre bestående av Rodney Winkler, Anne Karin Winkler, Jørgen Haga og Robert Jonsson.
Stiftelsen drives på frivillig grunnlag og alle bidrag går uavkortet til ungdom i hockeysammenheng. Stiftelsen ønsker å støtte og hjelpe unge ishockey spillere fra Asker og Bærum gjennom stipend og tilskudd.

Et stipend vil årlig bli tildelt den spilleren som gjennom hele sesongen har jobbet hardest med å nå sine mål. Den spilleren som jobber målrettet og hardt på hver trening og på skolen. En spiller med et enormt engasjement og forkjærlighet for hockey. En spiller med de rette holdningene.

Kriteriene for stipendet er tatt fra Scott selv som alltid jobbet utrolig hard og målrettet mot noen han elsket over alt, hockey. Han er høyst respektert av medspillere og ledere for sitt talent, sin styrke, ydmyket, støtte og optimisme på og utenfor isen.

Stipendet vil hvert år bli utdelt i Askerhallen iforkant av første sluttspill hjemmekamp.

About the Foundation

In connection with Scott’s passing a partnership was established with the Norwegian College of Elite Sport (Norges Toppidrettsgymnas/NTG) for people who wished to honor Scott’s life and achievements in the form of donations. Due to the overwhelming response the “Scott Winkler Foundation, Spirit of Hockey” was created to manage all the donations in the best possible way. 

A board was put together consisting of Rodney Winkler, Anne Karin Winkler, Jørgen Haga and Robert Jonsson.

The foundation is run on a voluntary basis and all contributions go directly to the youth of hockey. The foundation wishes to support and help young hockey players from Asker and Bærum through scholarships and grants.

A scholarship will be awarded annually to the player who throughout the season has worked hardest to achieve their goals. A player who gives 100% at every practice, as well as in school. A player with a huge commitment and passion for hockey. A player with the right attitude. 

The criteria for the scholarship is inspired from Scott himself, who always worked incredibly hard to achieve his dream of a professional hockey career in the NHL. Scott is highly respected by fellow players and managers for his talent, strength, humbleness, support and optimism on and off the ice. 

The scholarship will be awarded each year in Askerhallen, Norway before the first playoff home game.


Visit us on Facebook